Jak Fed stanovuje úrokové sazby?

03.12.2015 11:22

Již nějakou dobu se mluví o tom, že se Fed připravuje na zvýšení sazeb. Ne každému je ale jasné, co to přesně je. O jaké sazby se jedná a jakým způsobem se je chystá Fed zvýšit?

Federal Funds Rate

Když se mluví o úrokových sazbách v souvislosti s Fedem (americká centrální banka), má se většinou na mysli tzv. Federal Funds Rate (úroková sazba z rezerv držených u regionálních bank Fedu). Jedná se o úrokovou sazbu, kterou jedna finanční instituce účtuje jiné finanční instituci za půjčení finančních prostředků držených jako rezervy u Federálního rezervního systému. Jde o úvěry poskytované přes noc, proto se jedná o ultrakrátkou úrokovou sazbu. Zpravidla si tyto prostředky půjčují banky, které nemají dostatek povinných rezerv, od bank, které jich mají naopak přebytek (proto mluvíme o „přebytečných“ rezervách).

 
Sazbu FFR Fed neurčuje

Tuto sazbu ((FFR) tedy Fed nijak nestanovuje, i když se o tom tak běžně informuje. Nejde o žádnou pevně stanovenou úrokovou sazbu, ale o celou řadu různých úrokových sazeb, které si finanční instituce ujednávají mezi sebou (proto také používáme plurál, nikoliv singulár). Fed ovšem určuje takzvaný cíl pro úrokovou sazbu z rezerv držených u Fedu (FFR), přesněji řečeno určuje rozmezí, protože udržet regulacemi úrokovou sazbu na konstantní úrovni by bylo v tomto systému v podstatě nemožné. Aktuálně je rozmezí stanoveno na 0 až 0,25 %. Takže i když se mluví o tom, že jsou „sazby“ na nule, není to tak docela pravda. Ve skutečnosti se pohybují v tomto rozmezí. A už vůbec není pravda, že tyto úrokové sazby určuje Fed.

Ačkoliv tedy Fed tyto úrokové sazby neurčuje, snaží se je regulovat. Snížením cílového rozmezí úrokových sazeb FFR se snaží zvýšit dostupnost volných prostředků ve finančním systému a zvýšit tak peněžní nabídku. Konečným efektem má být povzbuzení ekonomiky formou levnějších úvěrů (ať už pro firmy nebo spotřebitele).

 Proč je tohle všechno důležité

Toto všechno není jen jakési rétorické cvičení samo pro sebe, nýbrž má dalekosáhlé důsledky. Protože Fed sazby FFR neurčuje, ale cíluje jejich rozmezí, musí být schopen efektivně ovlivňovat jejich výši. Od pádu Lehman Brothers se Fedu „podařilo“ vytvořit obrovské množství přebytečných rezerv, které leží ladem na účtech Fedu (jde asi o 2,5 bilionu dolarů). V takovémto prostředí enormního přebytku likvidity není problém udržet sazby u nuly.

Nyní se ale Fed chystá ke zvýšení rozmezí na 0,25 až 0,5 procenta, a to může být problém. Dříve k tomu Fed používal standardní nástroj v podobě operací na volném trhu, tedy pomocí nákupů a prodejů dluhopisů reguloval cílové rozmezí úrokových sazeb FFR. V prostředí s enormním přebytkem volných rezerv si lze ale jen stěží představit, že se Fedu podaří prodejem dluhopisů zvýšit poptávku po volných rezervách, a tedy v důsledku zvýšit sazby FFR. Jistě, Fed by mohl začít razantně snižovat svou bilanci, jenže to by s velkou pravděpodobností vyvolalo prudký propad cen aktiv (převážně rizikových aktiv kvůli zvýšené poptávce po hotovosti a útěku k bezpečnějším aktivům).

Ke zvýšení sazeb proto Fed zřejmě použije nestandardní nástroj v podobě úrokové sazby z přebytečných rezerv. Banky potom nebudou mít motivaci půjčovat přebytečné rezervy za nižší sazbu.