Filozofie

Nejsme typickým fondem. Jsme kritiky obvyklého přístupu k investicím na základě milionkrát vyvrácených, nefunkčních teorií portfolia a řízení rizik. Zaměřením se blížíme hedgeovému fondu, investiční strategií se ale od těchto fondů zásadně lišíme. Náš přístup je ovlivněn Rakouskou ekonomickou školou, konkrétně teorií hospodářského cyklu. Čekáme na mimořádné události pozitivního nebo negativního typu (ve většině případů) a snažíme se je využít k maximálnímu zisku. Nejedná se ovšem o černé labutě v pravém slova smyslu, protože takové události považujeme za nevyhnutelné, jen nevíme, kdy přijdou. Jsme kritiky vměšování státních institucí (tedy včetně centrálních bank) do fungování tržních ekonomik. Používáme i intradenní obchodování, které nám pomáhá generovat výnosy při čekání na další mimořádnou událost.

VCM není otevřen veřejnosti a běžný člověk do něj nemůže investovat. Klienty si vybíráme sami.

Investiční strategie VCM v kostce

- Levná/předražená aktiva (mršiny) jako předmět investic – investujeme do „odpadu“ na obou koncích cenového spektra (protože i aktiva s nesmyslně pozitivním oceněním jsou odpadem) – po krizích kupujeme levná aktiva, v bublinách prodáváme na krátko předražená aktiva, používáme opce

- Trpělivost (kroužení supů) – čekáme na „fat tail event“ (mimořádnou událost) a umíme čekat dlouho; v mezidobí si pouštíme kvalitní hudbu a relaxujeme, investice nás nestresují

- Střídmost, opatrnost (čeleď jestřábovitých) – jestřáb je ve finančnictví synonymem pro střídmý, opatrný postoj (byť je pravdou, že se supi umí přežrat tak, až nemohou vzlétnout); nejsme holubice, které neumějí správně posoudit rizika a slepě se zaměřují na jeden cíl