Filozofie

Nejsme typickým fondem. Jsme kritiky obvyklého přístupu k investicím na základě milionkrát vyvrácených, nefunkčních teorií portfolia a řízení rizik. Zaměřením se blížíme hedgeovému fondu, investiční strategií se ale od těchto fondů zásadně lišíme. Náš přístup je ovlivněn Rakouskou ekonomickou školou, Markem Spitznagelem a Nassimem Talebem, používáme ale model, který jsme si vyvinuli sami. Čekáme na mimořádné události pozitivního nebo negativního typu (nikoliv aktivně, ale pasivně) a snažíme se je využít k maximálnímu zisku. Nejedná se ovšem o černé labutě v pravém slova smyslu, protože takové události považujeme za nevyhnutelné, jen nevíme, kdy přijdou. Jsme kritiky vměšování státních institucí (tedy včetně centrálních bank) do fungování tržních ekonomik. Používáme i intradenní obchodování, které nám pomáhá generovat výnosy při čekání na další mimořádnou událost.

VCM není otevřen veřejnosti a běžný člověk do něj nemůže investovat. Klienty si vybíráme sami.

Investiční strategie VCM v kostce

- Levná/předražená aktiva (mršiny) jako předmět investic – investujeme do „odpadu“ na obou koncích cenového spektra (protože i aktiva s nesmyslně pozitivním oceněním jsou odpadem) – po krizích kupujeme levná aktiva, v bublinách prodáváme na krátko předražená aktiva, používáme opce

- Trpělivost (kroužení supů) – čekáme na „fat tail event“ (mimořádnou událost) a umíme čekat dlouho; v mezidobí si pouštíme kvalitní hudbu a relaxujeme, investice nás nestresují

- Střídmost, opatrnost (čeleď jestřábovitých) – jestřáb je ve finančnictví synonymem pro střídmý, opatrný postoj (byť je pravdou, že se supi umí přežrat tak, až nemohou vzlétnout); nejsme holubice, které neumějí správně posoudit rizika a slepě se zaměřují na jeden cíl