Graf pro tento den: míra nezaměstnanosti v Evropě a v Asii

16.04.2012 13:33

Možnosti porovnání makroekonomických veličin jsou poměrně značně omezené. Porovnávat běžný účet je bez hlubší analýzy naprosto k ničemu, u HDP je to stejné (aneb jak lehké bylo vykouzlit hospodářský růst ve Španělsku a v Řecku v uplynulé dekádě). Neméně ošidné je porovnání veřejných dluhů, protože mnoho zemí nemalou část dluhu jejím přesunutím do jiných bilancí schovává. Porovnávat míru inflace měřenou CPI je pak naprostá ztráta času. Posledním z hlavním makro indikátorů, které ještě lze porovnávat (byť i to je vzhledem k odlišným metodikám nepřesné), je tak míra nezaměstnanosti. Jak si asi stojí evropské ekonomiky s geniálním řízením z Bruselu a jednotnou měnou, která měla zajistit blahobyt všem, v porovnání s Asií?

Míra nezaměstnanosti ve vybraných evropských a asijských zemích a v USA (aktuální data z roku 2012)