Bitcoiny jsou fuj, protože...

28.05.2013 09:18

Varování: čtením následující citace si můžete přivodit vážné zdravotní problémy.

„Důvodů je celá řada, zmíním ale jen jeden, z mého pohledu nejdůležitější. Tím je předem dané konečné množství těchto alternativních peněz. Tak je tento systém nastaven. Vzhledem k tomu, že světová populace roste, díky čemuž se úměrně zvyšuje i množství zboží a služeb, je logické, že souvztažně tomuto růstu se musí zvyšovat i nabídka peněz. Pokud tomu tak nebude, dojde neodvratně k deflaci, což je jen jiný výraz pro pokles hospodářství, růst nezaměstnanosti a s ní spojené společenské problémy. Bitcoin tedy ano, ale jen pro fajnsměkry.“

Miroslav Novák

Analytik, AKCENTA

Zdroj: Investiční magazín 5/2013

Nevím, jestli mám brečet, nebo se smát. Asi je to k pláči i k smíchu zároveň.