Abrakadabra... a nezaměstnanost je na 8,3 %

04.02.2012 21:25

Je libo klesající nezaměstnanost. Máte ji mít. Je libo velké množství vytvořených pracovních míst? Máte je mít. A můžete mít v podstatě cokoliv, statistika je mocná.

Je pátek, 14:29, makléři mají připravené příkazy k nákupu. S úderem půl třetí přichází oficiální statistika. Míra nezaměstnanosti v lednu klesá na 8,3 % (očekávala se stagnace 8,5 %), počet vytvořených míst mimo zemědělství dosáhl „enormní“ hodnoty 243 tisíc (očekávala se hodnota 182 tisíc; mimochodem i u této statistiky platí, že analytici očekávali nižší číslo než předchozí měsíc, překonání je pak snazší a akcie tak mohou růst do aleluja). Akcie během pár vteřin posilují o procento. Je to dobré, ekonomika posiluje, roste počet pracovních míst, klesá nezaměstnanost, paráda. A nebo taky ne.

I údaje o nezaměstnanosti ukazují, jak mocná je v dnešní době statistika. Údaje prezentované BLS totiž odráží realitu asi tak dobře jako zrcadla v zrcadlovém bludišti. Údaj o počtu vytvořených míst mimo zemědělství zní nesmírně dobře, 243 tisíc je přece hodně. Ano, relativně ano (byť i tak by to bylo stále málo), kdyby to nebylo číslo zcela vycucané z prstu. A to doslova. V lednu totiž reálně zaniklo 2,7 milionu pracovních míst mimo zemědělství (velký pokles v lednu je běžný, souvisí se zánikem dočasných pracovních míst po vánočních nákupních orgiích na dluh). Tzv. sezónními úpravami pak BLS došel k tomu, že se vlastně v lednu vytvořilo 243 tisíc pracovních míst. Jde tedy o údaj, který nemá s realitou nic společného (něco jako anualizované čtvrtletní tempo růstu HDP, které znamená, o kolik by HDP vzrostlo za celý rok, kdyby bylo bývalo rostlo stejným čtvrtletním tempem 4x za sebou). Údaj za leden tedy říká, kolik by se asi tak vytvořilo nových pracovních míst, kdyby neexistovaly Vánoce a další sezónní faktory. Vytváří se tím dvojí realita, a to doslova, protože BLS ve zprávě s naprostou vážností píše o tom, jak v lednu vzniklo tolik a tolik pracovních míst a v kterých sektorech přesně, ačkoliv se nic takového nestalo.

(Aby nedošlo k nedorozumění – sezónní úpravy mají opodstatnění, ale v případě enormních výkyvů jsou sezónní úpravy značně nespolehlivé, zvlášť u statistik zaměstnanosti)

Oficiální statistiky počtu zaměstnaných lidí však nejsou oslnivé ještě z jednoho důvodu. V lednu bylo zaměstnáno 141,9 milionu „Američanů“, což znamenalo celkový nárůst o 847 tisíc za měsíc (podle sezónně upravených dat, protože podle sezónně neupravených dat počet zaměstnaných osob ve skutečnosti klesl o 737 tisíc). Jenže zaměstnání na plný úvazek přibylo „jen“ 80 tisíc. Pracovních míst na částečný úvazek naopak přibylo hned 699 tisíc. To je důvod k jásotu?

Novinové články se ale v první řadě předháněly ve zdůraznění toho, že míra nezaměstnanosti klesla na 8,3 %. Nejprve si připomeňme, jak se vlastně tento údaj počítá. Jde o podíl nezaměstnaných lidí hledajících práci (to „hledající práci“ je důležité) k počtu zaměstnaných osob a nezaměstnaných osob hledajících práci (ekonomicky aktivní obyvatelstvo).

Pokles míry nezaměstnanosti má jeden hlavní důvod, snižování míry ekonomicky aktivního obyvatelstva z důvodu odchodu lidí z trhu práce. Tím, že roste počet lidí, kteří přestávají hledat práci, klesá počet nezaměstnaných, což samozřejmě vylepšuje míru nezaměstnanosti. Pokles míry nezaměstnanosti zkrátka není zapříčiněn enormním růstem zaměstnanosti (byť k určitému růstu zaměstnanosti dochází).

Pokud bychom počítali s dlouhodobým průměrem míry ekonomicky aktivního obyvatelstva (65,8 % - viz zerohedge), došli bychom k míře nezaměstnanosti 11,5 %. V lednu navíc ve skutečnosti míra nezaměstnanosti vzrostla a ne klesla, jak ukazují sezónně neupravená data, podle nichž činí nezaměstnanost 8,8 % (toto číslo je reálné, nezaměstnanost 8,3 % je v tuto chvíli čirá fikce). Širší míra nezaměstnanosti U-6 (zahrnuje navíc osoby, které aktivně nehledají práci, ale chtějí práci a bez úspěchu ji hledali v uplynulých 12 měsících (tzv. discouraged workers), a dále osoby, které hledají práci na plný úvazek, ale z ekonomických důvodů přijali práci na částečný úvazek – tedy osoby, které hledají práci na plný úvazek, ale nemohou ji nalézt) klesla v lednu na 15,1 % (podle sezónně neupravených dat na 16,2 %), což žádná hitparáda není. Třetím indikátorem je Alternativní míra nezaměstnanosti SGS s mírou nezaměstnanosti 22,5 %. Tato míra nezaměstnanosti zahrnuje kromě nezaměstnanosti U-6 navíc dlouhodobé „discouraged workers“. A tato nezaměstnanost na rozdíl od předchozích dvou (U-3 a U-6) stále roste.

Americká vláda se nám dále snaží namluvit, že pokles počtu ekonomicky aktivních obyvatel (procentuálně se to dá vyjádřit jako podíl zaměstnaných a nezaměstnaných k celkovému počtu obyvatel) souvisí se stárnutím populace a odchodem starších lidí do důchodu. To je absolutní lež. Ze statistik BLS vyplývá, že u osob starších 55 let naopak míra ekonomické aktivity roste. Za snižováním počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva stojí naopak pokles ekonomické aktivity ve zbývající populaci, tedy ve věkové skupině 16 až 54 let. Jinými slovy, zdraví lidé v nejlepších letech odcházejí z pracovního trhu, což znamená i snadný pokles oficiální míry nezaměstnanosti.

Oficiální míra ekonomicky aktivních obyvatel na celkové populaci v lednu klesl na 63,4 % (z 63,8 %), což je nejméně za posledních 30 let. Tato míra dramaticky klesá už od roku 2008. Tento pokles míry ekonomicky aktivních obyvatel za jediný měsíc je také rekordní, v lednu opustilo pracovní trh 1,5 milionu osob (poklesu míry nezaměstnanosti se pak nelze divit).

V lednu vzrostla populace v USA na 242,269 milionu osob, což znamenalo meziroční nárůst o 1,5 % (3,565 mil. osob). Zaměstnanost se zvýšila o 1,7 % (2,345 mil. osob), nezaměstnaných ale meziročně ubylo o neuvěřitelných 9,4 % (1,349 mil. osob). Jak je to možné? Jednoduše proto, že práci přestalo meziročně hledat dalších 2,616 milionu osob (meziroční nárůst o 3 %). Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tak rostlo tempem pouze 0,6 %.

Na statistiky z trhu práce je nutné nahlížet obezřetně, a to nejen v USA, protože vesměs nabízejí lepší obrázek, než je tomu ve skutečnosti. Ne jinak to dopadlo i v tomto lednu.